Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Seuraamo Oy asiakas- ja yritysrekisteri

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Seuraamo Oy

Teerisuonkuja 1 A, 00700 Helsinki Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Susanna Arola, toimitusjohtaja

Seuraamo Oy

puh. 010 337 9500

info@seuraamo.fi

www.seuraamo.fi

Teerisuonkuja 1 A, 00700 Helsinki - 2. krs

Miten rekisterin tietoja käytetään

Asiakasrekisterin tietoja käytetään tarjousten tekemiseen, tilausten käsittelyyn ja tiedotteiden lähettämiseen. Asiakkaan antamia asiakasyrityksen ja yrityksen työntekijöiden tietoja käytetään annettujen taloushallinnon, palkkahallinnon, yrityshallinnon ja isännöinnin tehtävien tekemiseen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön perustietoja ovat mm.

- Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi

- Tarvittavat yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Henkilön edustamaan yritykseen liittyviä tietoja ovat mm.

- Yrityksen nimi, yhteystiedot, y-tunnus

- Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän julkiset tiedot mm. rekisterit.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Yritystiedot haetaan YTJ-tietopalvelusta sekä Kaupparekisteristä.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, pl. lakisääteiset viranomaisilmoitukset.

Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Tietoihin on pääsy ainoastaan yrityksen nimetyillä työntekijöillä, joilla on vaitiolo- ja salassapitosopimus. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, tiedot voi tarkistaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa.

Oikeus tietojen poistamiseen

Tietyissä tilanteissa rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poistamista järjestelmistä, kuten esimerkiksi silloin, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, tai jos käsittely on perustunut yksinomaan suostumukseen ja suostumus on peruttu. Henkilötiedot poistetaan ilman aiheetonta viivästystä, ellei ole laillista perustetta, esim. vrt. Kirjanpitolaki, jatkaa tietojen käsittelyä.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty, tai sen ajan

kuin säilyttäminen on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai mahdollisten korvausvaatimusten tai riitaisuuksien ratkaisemiseksi. Kirjanpidosta säädetyt lait myös velvoittavat pitämään kirjaa liiketoiminnasta sekä säilyttämään kirjanpitomateriaalia laissa määritellyn ajan.

Evästeet

Emme kerää aktiivisesti kävijätietoja internet-sivuiltamme.

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”)) kävijätietojen kartoittamiseksi esim. Google Analytics-ohjelmalla.

 

Tietosuojaseloste päivitetty 25.10.2019
Päivitämme tietoselostetta tarvittaessa